Menu Close

Tag: Cyberbullying

Cyberbullying ปัญหาที่เกิดขึ้นแทบทุกวันในสังคมออนไลน์

Cyberbullying

คงไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า Cyberbullying หรือว่าการกลั่นแกล้งกันในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูบ และอื่นๆ ที่ใช้มาแกล้งกัน หรือว่าใส่ร้ายกัน จนทำให้เกิดความเสียหายกับคนๆ นั้นบางคนเสียใจ บางคนเสียทรัพย์สิน บางคนถึงกับเสียชีวิตเลยก็มี บางคนอาจจะคิดว่ามันก็เป็นแค่สังคมโซเชียลเท่านั้น จะไปสนใจทำไป แต่บางคนสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเหล่านี้ มันก็สามารถสร้างความเสียหายเกินกว่าที่เราจะคิดเสียอีก อย่างนี้เป็นต้น จนปัจจุบันต้องมีกฎหมายออกมาให้กับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียได้ปฏิบัติตาม เพราะถ้าไม่มีข้อห้ามต่างๆ มันจะยิ่งไปกันใหญ่ เรามาดูกันว่า Cyberbullying หรือว่าการแกล้งกันบนโลกออนไลน์นั้นมีกี่แบบ และอะไรบ้างที่เราจะต้องระวัง…