Menu Close

Day: September 1, 2019

ปัญหาในสังคมในยุคนี้

โซเชียลมีเดีย

เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไป อะไรมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน อย่างเช่นสังคมในทุกวันนี้ ที่คนเข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้น เพราะมีโซเชียลมีเดียเข้ามา จากที่แต่ก่อนเมื่อสิบปีที่แล้ว คนจะไม่ค่อยเข้าถึงกันมากเท่าไหร่ เพราะไม่มีสื่อเหมือนกับทุกำวันนี้ แต่เดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหน ห่างกันคนละขอบโลกก็สามารถที่จะคุยกัน ติดต่อกันได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เมื่ออินเตอร์เน็ต หรือว่าโซเชียลมีเดียมันมีประโยชน์มาก มันก็สามารถสร้างผลเสียได้เหมือนกัน มีปัญหาหลายอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ ที่เกิดจากการใช้สังคมออนไลน์ หรือว่าโซเชียลมีเดีย ส่วนใหญ่คนที่ใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ จะเป็นเด็กที่อยู่ในวับเรียนทั้งนั้น และปัญหาส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดกับเด็กที่เกิดในวับเรียน อย่างเช่นปัญหาการเรียน ปัญหาชีวิต เราจะมาดูกันว่า…