Cyberbullying

Cyberbullying ปัญหาที่เกิดขึ้นแทบทุกวันในสังคมออนไลน์

คงไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า Cyberbullying หรือว่าการกลั่นแกล้งกันในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูบ และอื่นๆ ที่ใช้มาแกล้งกัน...